Skip to content

Rozwód Kraków

Nasza kancelaria dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Ci okres okołorozwodowy. Podczas konsultacji omówimy sytuację, w której znajduje się Twoja rodzina oraz jakie mogą być jej skutki. Gdy wspólnie ustalimy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie nasz adwokat przejmie inicjatywę, aby szybko i skutecznie wdrożyć je w życie.

Co oferujemy?

Gwarantujemy poprawność formalną składanych wniosków.
Reprezentujemy klientów poprzez pełnomocnictwo, dzięki czemu na sali rozpraw muszą być obecni tylko raz.
Przesłuchujemy świadków i odpowiadamy na trudne pytania.
Realnie oceniamy sytuację i doradzamy jakie kroki podejmować podczas rozprawy.

Przeprowadziliśmy już setki spraw rozwodowych. Do każdej podchodzimy indywidualnie.

Rozwód Kraków

Naszym celem jest szybkie rozstrzygnięcie sporu przy zachowaniu najniższych z możliwych kosztów. Będziemy starać się dojść do porozumienia stron za pomocą mediacji, które w wielu przypadkach okazują się wystarczającym środkiem do zakończenia formalności związanych z rozwodem.

Jeśli jednak Twoja sytuacja nie może zostać polubownie rozwiązana zajmą się Tobą doświadczeni adwokaci rodzinni, którzy będą wspierać Cię i pomagać na każdym kroku postępowania rozwodowego.

Rozwód Kraków

Dobry adwokat od rozwodów.

Chcę złożyć pozew o rozwód, od czego zacząć? Jak tanio i szybko się rozwieść? Jak ustalana jest wysokość alimentów? Co dzieje się z majątkiem, a co z kredytami? Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jakie są skutki? Rozwód Kraków

Zobacz wpisy z kategorii: Prawo Rodzinne

Pomożemy Ci uporać się ze skutkami prawnymi rodzinnych sporów.

Mając przed sobą wizję rozwodu zapewne nie możesz przestać myśleć o tym jak będzie wyglądał sam proces, a jak życie po rozstaniu.

Rozwód to ciężka, a zarazem ważna i rozległa w skutkach decyzja, którą należy podjąć w pełni świadomie. Odpowiemy na każde Twoje pytanie i przedstawimy wszystkie możliwe scenariusze, tak aby w trakcie postępowania rozwodowego podejmować tylko właściwe kroki.

Rozwiej wszystkie wątpliwości i odzyskaj pewność siebie, korzystając z pomocy doświadczonego adwokata rodzinnego.

Podczas sprawy rozwodowej ważą się losy obojga małżonków oraz to jak wyglądać będą ich relacje z dziećmi. Co jeszcze ustala sąd?

Zobacz więcej: Przedmiot rozstrzygnięcia w sprawie rozwodowej

Rozmowa z adwokatem

to pierwszy krok do zmiany na lepsze.

Nie odkładaj jej na jutro. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia i skontaktuj się jeszcze dziś lub zostaw numer – oddzwonimy!

Wolisz napisać wiadomość? Wyślij e-mail.

Rozwód – od czego zacząć?

Zgodnie z polskimi przepisami rozwód następuje w sytuacji gdy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Zapoczątkowanie procesu rozwodowego następuje wraz ze złożeniem pozwu o rozwód do sądu przez jednego z małżonków. Bardzo często w napisaniu pozwu rozwodowego pomaga wyspecjalizowany pełnomocnik (adwokat lub radca prawny), który na późniejszym etapie reprezentuje powoda w sądzie.

Pozew rozwodowy

Pozew o rozwód powinien być złożony na piśmie. W pozwie należy zawrzeć żądanie małżonka o rozwiązanie małżeństwa. W pozwie dodatkowo musi znaleźć się informacja o okolicznościach zawarcia związku małżeńskiego oraz o przyczynach i okolicznościach jego rozpadu. Złożenie pozwu związane jest z wniesieniem opłaty w wysokości 600,00 zł. Pozew składa się w 3 egzemplarzach – jeden dla pozwanego, drugi na powoda, trzeci pozostaje w aktach sądu.

Zobacz też: Pozew o rozwód – wzór z szerokim omówieniem

Polskie prawo daje możliwość zakończenia związku małżeńskiego w dwojaki sposób:

  • bez orzekania o winie,
  • z orzekaniem o winie jednego z małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie

Następuje w sytuacji gdy małżonkowie zgodnie ustalą, że nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego i nie chcą wykazywać winy drugiej strony. Oczywiście, w przypadku tego typu rozwodu dochodzi do rozprawy sądowej, jednak cały proces jest krótkotrwały. Podczas rozprawy sądowej są ustalone takie kwestie jak podział majątku lub opieka nad dziećmi. Oczywiście kwestie te mogą być ustalone przed rozprawą sądową i wniesione na pozwie o rozwód. Koszty rozprawy rozwodowej są dzielone na obie strony. Obie strony mogą żądać alimenty na siebie lub dzieci.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków jest procesem długotrwałym oraz kosztownym. Następuje w sytuacji gdy jedna strona stara się obarczyć winą za rozpad małżeństwa drugą. Z tego typem rozwodu mamy do czynienia w przypadku zdrad, alkoholizmu czy przemocy fizycznej lub psychicznej. O tym, która strona zostanie obarczona winą decyduje sąd na podstawie zabranego materiału dowodowego. W przypadku tego typu rozwodu osoba, która została obarczona winą za rozpad małżeństwa nie może ubiegać się o alimenty od drugiej strony, nawet w sytuacji problemów finansowych.

Ile kosztuje rozwód?

Pierwsza opłata, którą należy uiścić składając pozew o rozwód to 600 zł.

Strona musi liczyć się z dodatkowymi kosztami w przypadku wniosku o ustalenie podziału majątku, które sięgają 1000 zł. Kwotę tę można jednak obniżyć do 300 zł, w przypadku gdy małżonkowie osiągną porozumienie i złożą wspólny wniosek o podział majątku.

Również w przypadku zasądzenia alimentów na rzecz żony lub dziecka, osoba, na której rzecz zasądzono alimenty powinna uiścić opłatę równą wysokości 5% zasądzonych świadczeń.

Gdy sąd wyda wyrok niesatysfakcjonujący którąś ze stron, może ona złożyć apelację wraz z opłatą sądową w wysokości 600 zł.

PODSUMOWUJĄC, ROZWÓD WIĄŻE SIĘ Z PONIŻSZYMI KOSZTAMI:
  • Złożenie pozwu rozwodowego – 600,00 zł,
  • Złożenie wniosku o podział majątku – 1 000,00 zł,
  • Opinia środowiskowa w sprawie więzi między rodzicami a dziećmi – 1 000,00 zł.
  • Dodatkowe koszty prawników, opłaty dla kuratorów za przeprowadzone wywiady itp.

Rozwód Kraków

Sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwodów, zajmują się Sądy Okręgowe, a w Krakowie sprawy te rozpatruje wydział XI. Pozew rozwodowy razem z innymi wymaganymi dokumentami należy więc wysłać listem poleconym pod adres:

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny – Rodzinny,
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.

Pozew można też złożyć osobiście na dzienniku podawczym lub zostawić wszystkie formalności w rękach doświadczonego adwokata rodzinnego.

Konsultacja Online

Konsultacje online umożliwiają Ci uzyskanie pomocy prawnej bez wychodzenia z domu. Wybierz dogodny sposób kontaktu z adwokatem i uzyskaj natychmiastową pomoc prawną. Konsultacje mogą odbyć się telefoniczne oraz za pomocą wideo rozmowy.

Umów się na konsultację on-line wypełniając formularz na stronie kontaktowej, lub skorzystaj z naszego portalu e-porady.lexay.pl