Skip to content

Upadłość konsumencka Kraków

Wyspecjalizowany w prawie upadłościowym adwokat pomoże w procesie przygotowawczym do oddłużania. Tym właśnie jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej – likwidacją zobowiązań, które powstały przed jej ogłoszeniem, nie zostały spłacone i jednocześnie przekraczają możliwości finansowe zadłużonego.

Co oferujemy?

Realnie oceniamy sytuację finansową klienta i doradzamy jakie kroki podejmować.
Sprawdzamy, czy klient spełnia wszystkie kryteria upadłościowe
Gwarantujemy poprawność formalną wniosku o upadłość konsumencką
Reprezentujemy klientów poprzez pełnomocnictwo.

Pomożemy Ci podjąć decyzję, która wyciągnie Cię ze spirali długów.

Upadłość konsumencka Kraków

Aby sąd uznał stan upadłości konsumenckiej, klient musi spełniać określone ustawą warunki i dopełnić szereg formalności. Należy również w pełni współpracować z syndykiem, który zarządza tzw. masą upadłościową.

Pomyślne przeprowadzenie całej procedury prowadzi do zdjęcia z dłużnika ciężaru regulowania zobowiązań przekraczających jego siły i możliwości.

Upadłość konsumencka Kraków

Dobry adwokat od upadłości.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jak ogłosić upadłość konsumencką i jakie są skutki ogłoszenia upadłości? Czy można zgłosić wniosek o upadłość konsumencką w przypadku braku majątku?

Zobacz wpisy z kategorii: Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – co dalej?

Ogłoszenie bankructwa może być szansą na nowe życie bez długów. Co jednak oznacza w praktyce?

Upadłość konsumencka skutkuje utratą wszelkich praw do majątku posiadanego przez upadłego i przeniesienie ich na syndyka. Od tej pory to on zarządza tzw. masą upadłościową, spienięża ruchomości, spłaca wierzycieli i pokrywa koszty procesu, jednocześnie uwalniając upadłego konsumenta od długów.

Wszystkie czynności podjęte w procesie prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb życiowych konsumenta oraz osób, żyjących na jego utrzymaniu. Przykładowo, nie zostanie spieniężony samochód, dzięki któremu zadłużony zarabia na życie, a pieniądze potrzebne na czynsz, po odpowiednich ustaleniach zostaną pobrane z wartości masy upadłościowej.

Kiedy Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką?

  • W przypadku uznania działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
  • W przypadku gdy klient prowadzi działalność gospodarczą i nie złoży wniosku w odpowiednim terminie.
  • Jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.
  • Gdy prowadzono już postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część zobowiązań konsumenta.

Rozmowa z adwokatem

to pierwszy krok do zmiany na lepsze.

Nie odkładaj jej na jutro. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia i skontaktuj się jeszcze dziś lub zostaw numer – oddzwonimy!

Wolisz napisać wiadomość? Wyślij e-mail.

Upadłość konsumencka Kraków

Sprawami z zakresu prawa upadłościowego zajmują się Sądy Rejonowe, a w Krakowie sprawy te rozpatruje wydział V Gospodarczy. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej razem z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć pod adresem:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Przy Rondzie 7,
31-547 Kraków

Aby mieć pewność, że wniosek jest poprawnie wypełniony skontaktuj się z naszą kancelarią w celu omówienia Twojej sytuacji.