Adwokat Kraków – Upadłość konsumencka

Wyspecjalizowany w prawie upadłościowym adwokat pomoże w procesie przygotowawczym do oddłużania. Tym właśnie jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej – likwidacją zobowiązań, które powstały przed jej ogłoszeniem, nie zostały spłacone i jednocześnie przekraczają możliwości finansowe zadłużonego.

Pomożemy Ci podjąć decyzję, która wyciągnie Cię ze spirali długów.

Oddłużanie Kraków

Aby sąd uznał stan upadłości konsumenckiej, klient musi spełniać określone ustawą warunki i dopełnić szereg formalności. Należy również w pełni współpracować z syndykiem, który zarządza tzw. masą upadłościową.

Pomyślne przeprowadzenie całej procedury prowadzi do zdjęcia z dłużnika ciężaru regulowania zobowiązań przekraczających jego siły i możliwości.

Zobacz wpisy z kategorii: Upadłość konsumencka

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jak ogłosić upadłość konsumencką i jakie są skutki ogłoszenia upadłości? Czy można zgłosić wniosek o upadłość konsumencką w przypadku braku majątku?

Upadłość konsumencka – co dalej?

Ogłoszenie bankructwa może być szansą na nowe życie bez długów. Co jednak oznacza w praktyce?

Upadłość konsumencka skutkuje utratą wszelkich praw do majątku posiadanego przez upadłego i przeniesienie ich na syndyka. Od tej pory to on zarządza tzw. masą upadłościową, spienięża ruchomości, spłaca wierzycieli i pokrywa koszty procesu, jednocześnie uwalniając upadłego konsumenta od długów.

Wszystkie czynności podjęte w procesie prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb życiowych konsumenta oraz osób, żyjących na jego utrzymaniu. Przykładowo, nie zostanie spieniężony samochód, dzięki któremu zadłużony zarabia na życie, a pieniądze potrzebne na czynsz, po odpowiednich ustaleniach zostaną pobrane z wartości masy upadłościowej.

Kiedy Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką?

  • W przypadku uznania działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa
  • W przypadku gdy klient prowadzi działalność gospodarczą i nie złoży wniosku w odpowiednim terminie
  • Jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
  • Gdy prowadzono już postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część zobowiązań konsumenta

Upadłość konsumencka Kraków

Sprawami z zakresu prawa upadłościowego zajmują się Sądy Rejonowe, a w Krakowie sprawy te rozpatruje wydział V Gospodarczy. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej razem z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć pod adresem:

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Przy Rondzie 7;
31-547 Kraków

Aby mieć pewność, że wniosek jest poprawnie wypełniony skontaktuj się z naszą kancelarią w celu omówienia Twojej sytuacji.

Zamknij