Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy kredytu oraz restrukturyzacja zadłużenia kredytobiorcy

Jak każdy stosunek prawny, tak też umowa kredytu bankowego nie jest realizowana w próżni. Sytuacja ekonomiczna bądź motywacyjna podmiotów zaangażowanych w umowę kredytu może podlegać sporym zmianom na przestrzeni czasu. Z biegiem trwania umowy może okazać się także, że dalsze jej kontynuowanie nie jest możliwe. Remedium na przetoczone wypadki jest instytucja wypowiedzenia umowy kredytu, która nabiera szczególnego znaczenia właśnie na tle umowy kredytu bankowego.

Czytaj dalej
Zamknij