Wypowiedzenie umowy kredytu oraz restrukturyzacja zadłużenia kredytobiorcy

Jak każdy stosunek prawny, tak też umowa kredytu bankowego nie jest realizowana w próżni. Sytuacja ekonomiczna bądź motywacyjna podmiotów zaangażowanych w umowę kredytu może podlegać sporym zmianom na przestrzeni czasu. Z biegiem trwania umowy może okazać się także, że dalsze jej kontynuowanie nie jest możliwe. Remedium na przetoczone wypadki jest instytucja wypowiedzenia umowy kredytu, która nabiera szczególnego znaczenia właśnie na tle umowy kredytu bankowego.

Czytaj dalej

Jak napisać dobrą umowę?

Jak napisać dobrą umowę? Umowy cywilno-prawne to dokumenty sporządzane w celu zawarcia porozumienia pisemnego między dwiema stronami. Uczestnicy muszą złożyć zgodne, dobrowolne oświadczenie (muszą dojść do konsensusu), aby umowa doszła…

Czytaj dalej
Zamknij