Skip to content
Strona główna » Publikacje » Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Zaufany adwokat rodzinny
Prawo rodzinne to wyodrębniona gałąź prawa, która reguluje stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami wynikłe z zawarcia małżeństwa bądź rozwodu. Normuje ona również prawidłowe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także stosunki wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa.
Prawo rodzinne nawołuje do stosowania się do kilku podstawowych zasad, między innymi do:

  • zasada równego traktowania małżonków;
  • trwałości małżeństwa, co oznacza, że bardzo starannie należy badać przesłanki rozwiązania małżeństwa;
  • dbania o dobro małoletnich dzieci, a więc wykonywanie władzy rodzicielskiej, tak jak ich dobro tego wymaga;
  • równouprawnienie dzieci adoptowanych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

Load More