Skip to content

Fundacja LEXAY

W dniu 6 grudnia 2022 r. powstała Fundacja LEXAY

Fundacja została utworzona przez mec. Magdalenę Jędrochę i mec. Joannę Zbierzchowską -Ochałek celem realizowania celów społecznie użytecznych poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Wsparcie Fundacji

Jeśli chcesz pomóc nam w realizacji idei niesienia pomocy prawnej pro publico bono, wesprzyj naszą działalność.
Wpłaty należy kierować na konto:
52 1140 2004 0000 3102 8344 5697

Fundacja LEXAY
al. Beliny- Prażmowskiego 9/3, 31-514 Kraków
tel. 501-177-089
e-mail: fundacjalexay@gmail.com
NIP: 9751776081
KRS- 0001012598

Numer rachunku do przelewów z zagranicy
Numer IBAN: PL52 1140 2004 0000 3102 8344 5697
Kod BIC/SWIFT mBanku czyli BREXPLPWMBK

Liczy się każda kwota, Ty też masz szansę odmienić czyjś los!

Misją naszej Fundacji jest niesienie pomocy prawnej tam gdzie jest on potrzebna.

Fundacja Lexay

Adw. Magdalena Jędrocha i adw. Joanna Zbierzchowska-Ochałek prowadzą Kancelarię Adwokacką zajmującą się kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym, jak również przedsiębiorcom. W zakresie specjalizacji Kancelarii pozostaje prawo karne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo cywilne, upadłości konsumenckie i sprawy dotyczące kredytów frankowych.

Cele statutowe Fundacji są następujące:

 1. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach niesienia pomocy prawnej;
 2. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach niesienia pomocy społecznej;
 3. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach edukacji, oświaty i wychowania;
 4. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach promocji alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 5. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach kultury i sztuki;
 6. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach nauki rozwoju innowacyjności;
 7. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach zdrowia fizycznego i psychicznego;
 8. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach sportu;
 9. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach aktywności zawodowej;
 10. prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach działań służących wspieraniu rozwoju świadomości klimatycznej ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez działania:

 • organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego w formie stypendiów, grantów lub bezzwrotnej pomocy na rzecz m.in. osób z niepełnosprawnościami, uczniów i studentów, dzieci i młodzieży; 
 • organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, działań mentoringowych i coachingowych;
 • prowadzenie, organizację i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach lub innych wydarzeniach publicznych.

Aktualności 

Obecnie w ramach fundacji udzielana jest bezpłatna pomoc prawna osobom, które nie mają środków na pokrycie kosztów pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika, a tej pomocy potrzebują.

Fundacja swoją opieką objęła także mieszkańców Przytuliska św. Brata Alberta w Krakowie. Przytulisko zamieszkuje ok. 80 osób, które mogą korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach karnych, cywilnych, czy związanych z oddłużeniem, co niekiedy daje nadzieję, a często umożliwia rozpoczęcie nowego etapu w życiu wielu osób.

Fundacja współpracuje także z zaprzyjaźnioną Parafią Bożego Miłosierdzia w Krakowie gdzie udziela bezpłatnej pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom. W ramach tej działalności Fundacja niesie także pomoc prawną dla osób z Ukrainy i pomaga załatwić wszelkie formalności, a także uregulować kwestie opieki nad dziećmi i władzy rodzicielskiej.

Fundacja wspiera także rozwój dzieci i młodzieży organizując wyjazdy edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, pamiętaj że możesz skontaktować się z prawnikiem naszej Fundacji. My nikogo nie zostawiamy bez pomocy.