Kancelaria adwokacka Lexay – zespół

Kancelaria adwokacka posiada główną siedzibę w Krakowie, jednak swoje usługi świadczy na terytorium całego kraju, na rzecz klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych. Dobro każdego klienta jest dla nas najważniejsze.

 • Prowadzimy zarejestrowaną kancelarię adwokacką
 • Stosujemy się do zasad Etyki zawodowej
 • Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
 • Na spotkaniach stawiamy się osobiście

Poznaj zespół adwokatów kancelarii adwokackiej Lexay.

Magdalena Jędrocha

Adwokat, Mediator


Kontakt: 501-177-089

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską pt. “Handel ludźmi w aspekcie prawnym i społecznym” pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Po studiach odbyła aplikację adwokacką w Krakowie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i tzw. przestępstw “białych kołnierzyków”. W zakresie jej zainteresowań pozostaje także prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

We współpracy z zagranicznym kancelariami, reprezentuje podmioty w postępowaniach międzynarodowych, gdzie wartości przedmiotu sporu wynoszą kilkanaście milionów euro. Po odbyciu specjalistycznego szkolenia spełniającego standardy Społecznej rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości została wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

Joanna Zbierzchowska-Ochałek

Adwokat

Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Kontynuowała naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. 27 kwietnia 2016 r. została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Obecnie w celu uzyskania uprawnień adwokata kościelnego studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki współpracy z renomowanymi krakowskimi kancelariami, zaś soft skills dzięki m.in. członkostwu w samorządach uczniowskich, następnie studenckich, a finalnie w samorządzie aplikantów adwokackich.

Posługuje się biegle językiem angielskim (w tym prawniczym). Posiada certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

Aleksandra Kotwica

Adwokat

Absolwentka studiów na kierunkach socjologia i prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, po złożeniu egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przez ostatnich 5 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w spółkach kapitałowych jako in-house lawyer oraz renomowanych warszawskich kancelariach, świadcząc obsługę prawną, korporacyjną i procesową na rzecz podmiotów z branży nieruchomości (w tym deweloperów, stron procesu inwestycyjno-budowlanego) w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również Spółki Skarbu Państwa, funduszy inwestycyjnych, dużego banku, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa obrotu nieruchomościami oraz spółek kapitałowych, posiada praktyczną wiedzę z zakresu prawa kontraktów, handlowego, administracyjnego. Z powodzeniem występowała przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami państwowymi, samorządowymi w sprawach dot. szeroko rozumianego procesu budowlanego, ochrony dóbr osobistych, odszkodowawczych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo wekslowe

Paweł Janowski

Prawnik


Kontakt: +44 7935-627773

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. “Przesłanki skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym” pod kierunkiem profesora Tadeusza Wosia. Po studiach odbył aplikację adwokacką w Krakowie a także ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnik seminarium doktorskiego pod kierownictwem profesora Mariusza Załuckiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym. W zakresie jego zainteresowań pozostaje także prawo międzynarodowe oraz prawo spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Od 2017 r. na stałe mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. We współpracy z brytyjskimi oraz zagranicznym podmiotami, reprezentuje podmioty w postępowaniach międzynarodowych.

Uczestnik wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim, co zostało potwierdzone certyfikatami uzyskanymi w Wielkiej Brytanii.

Specjalizacje:

 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo brytyjskie

Mateusz Kisiel

Adwokat


Adwokat Mateusz Kisiel ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. „Rzeczoznawca majątkowy w ustawie o gospodarce nieruchomościami” pod kierunkiem prof. Tadeusza Wosia. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, następnie złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej/Politechnice Rzeszowskiej, z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych rzeszowskich oraz krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Specjalizacje:

· prawo cywilne
· prawo administracyjne
· prawo medyczne i farmaceutyczne
· prawo zamówień publicznych
· prawo gospodarcze i handlowe
· prawo karne i wykroczeń

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Zamknij