Skip to content

Kancelaria Adwokacka
Lexay

Kancelaria adwokacka posiada główną siedzibę w Krakowie, jednak swoje usługi świadczy na terytorium całego kraju, na rzecz klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych. Dobro każdego klienta jest dla nas najważniejsze.

Co oferujemy?

Prowadzimy zarejestrowaną kancelarię adwokacką.
Stosujemy się do zasad etyki zawodowej.
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
Na spotkaniach stawiamy się osobiście.

Poznaj zespół adwokatów Kancelarii Adwokackiej Lexay.

Magdalena Jędrocha

Adwokat, Mediator


Kontakt: +48 690 353 069

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską pt. “Handel ludźmi w aspekcie prawnym i społecznym” pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Po studiach odbyła aplikację adwokacką w Krakowie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i tzw. przestępstw “białych kołnierzyków”. W zakresie jej zainteresowań pozostaje także prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

We współpracy z zagranicznym kancelariami, reprezentuje podmioty w postępowaniach międzynarodowych, gdzie wartości przedmiotu sporu wynoszą kilkanaście milionów euro. Po odbyciu specjalistycznego szkolenia spełniającego standardy Społecznej rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości została wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

Joanna Zbierzchowska-Ochałek

Adwokat

Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Kontynuowała naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. 27 kwietnia 2016 r. została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Obecnie w celu uzyskania uprawnień adwokata kościelnego studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki współpracy z renomowanymi krakowskimi kancelariami, zaś soft skills dzięki m.in. członkostwu w samorządach uczniowskich, następnie studenckich, a finalnie w samorządzie aplikantów adwokackich.

Posługuje się biegle językiem angielskim (w tym prawniczym). Posiada certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

Aleksandra Kotwica

Adwokat

Absolwentka studiów na kierunkach socjologia i prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, po złożeniu egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przez ostatnich 5 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w spółkach kapitałowych jako in-house lawyer oraz renomowanych warszawskich kancelariach, świadcząc obsługę prawną, korporacyjną i procesową na rzecz podmiotów z branży nieruchomości (w tym deweloperów, stron procesu inwestycyjno-budowlanego) w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również Spółki Skarbu Państwa, funduszy inwestycyjnych, dużego banku, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa obrotu nieruchomościami oraz spółek kapitałowych, posiada praktyczną wiedzę z zakresu prawa kontraktów, handlowego, administracyjnego. Z powodzeniem występowała przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami państwowymi, samorządowymi w sprawach dot. szeroko rozumianego procesu budowlanego, ochrony dóbr osobistych, odszkodowawczych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • prawo gospodarcze i handlowe
  • prawo wekslowe

Paweł Janowski

Prawnik


Kontakt: +44 7935-627773

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. “Przesłanki skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym” pod kierunkiem profesora Tadeusza Wosia. Po studiach odbył aplikację adwokacką w Krakowie a także ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnik seminarium doktorskiego pod kierownictwem profesora Mariusza Załuckiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym. W zakresie jego zainteresowań pozostaje także prawo międzynarodowe oraz prawo spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Od 2017 r. na stałe mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. We współpracy z brytyjskimi oraz zagranicznym podmiotami, reprezentuje podmioty w postępowaniach międzynarodowych.

Uczestnik wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim, co zostało potwierdzone certyfikatami uzyskanymi w Wielkiej Brytanii.

Specjalizacje:

  • prawo cywilne
  • prawo administracyjne
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • prawo międzynarodowe
  • prawo gospodarcze i handlowe
  • prawo brytyjskie

Mateusz Kisiel

Adwokat


Adwokat Mateusz Kisiel ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. „Rzeczoznawca majątkowy w ustawie o gospodarce nieruchomościami” pod kierunkiem prof. Tadeusza Wosia. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, następnie złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej/Politechnice Rzeszowskiej, z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych rzeszowskich oraz krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Specjalizacje:

· prawo cywilne
· prawo administracyjne
· prawo medyczne i farmaceutyczne
· prawo zamówień publicznych
· prawo gospodarcze i handlowe
· prawo karne i wykroczeń

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Alicja Przeniosło

Prawnik


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską pt. „Przestępstwa z nienawiści” pod kierunkiem profesora Józefa Wójcikiewicza. W czasie studiów zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej oraz kancelarii biegłego rewidenta, gdzie pozyskała wiedzę i doświadczenie cenne w szczególności z perspektywy prowadzenia spraw gospodarczych. W kręgu jej zainteresowań poza prawem gospodarczym pozostaje również prawo karne oraz prawo cywilne.

Uczestniczka IX Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej oraz szkoleń z zakresu kryminalistyki, prawa pracy oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Posługuje się językiem angielskim.