Skip to content

Dostałeś nakaz zapłaty? Co robić

Nakaz zapłaty to niepozorne pismo dostarczone pocztą, które może wyrządzić wiele szkód. Jeśli jednak podejmiesz właściwe kroki i zadziałasz w odpowiednim momencie możesz uniknąć nieprzyjemności wynikających z rygorystycznego postępowania komorniczego. 

Prześlij pytanie

Działaj, zanim minie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty

Wolisz zadzwonić? Kliknij tu

Co robić, a jakich błędów nie popełnić.

Nakaz zapłaty

Przede wszystkim skontaktuj się z prawnikiem lub adwokatem. Może się bowiem okazać, że pismo, które otrzymałeś wcale nie jest nakazem z sądu, a z firmy windykacyjnej. Istnieją instytucje, które wykupują przedawnione długi, aby potem podjąć próbę odzyskania dawno już przedawnionego roszczenia.

Jeśli nie jesteś pewien czy nakaz zapłaty, który otrzymałeś to pismo sądowe prześlij dokumenty, a my przeanalizujemy je bezpłatnie w ciągu 48 godzin.

Nakaz zapłaty

Jeśli jednak pismo, które otrzymałeś jest prawomocne masz 14 dni na podjęcie odpowiednich kroków. W przypadku Twojej bezczynności wierzyciel może starać się o nadanie tytułu wykonalności, co poskutkuje wszczęciem egzekucji komorniczej.

Jak uniknąć egzekucji komorniczej?

Na tym etapie musisz ustalić, czy nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, czy dług swój uznajesz. W przypadku gdy chcesz polubownie rozwiązać spór warto pochylić się nad ugodą dłużnik- wierzyciel, która polega na kompromisowym ustaleniu spłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Być może jednak okaże się, że Twój dług jest przedawniony lub samo pismo zawiera błędy formalne. Adwokat dokładnie przeanalizuje sytuację prawną i napisze w Twoim imieniu sprzeciw od nakazu zapłaty.

W przypadku gdy przypuszczasz, że roszczenie może być przedawnione, warto wspomnieć o tym na etapie pisania sprzeciwu. Dzięki temu unikniesz ryzyka niewłaściwego uznania długu. Wskazane jest, aby w analizie przedawnienia długu pomógł Ci adwokat.

Postępowanie sądowe

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty skutkuje unieważnieniem nakazu, a sprawa trafia na wokandę. Podczas rozprawy powód i pozwany lub jego pełnomocnik wygłaszają swoje żądania i wnioski poparte podstawą prawną.

Następnie Sąd orzeka całkowite lub częściowe utrzymanie nakazu zapłaty. Rozprawa może również zakończyć się uchyleniem nakazu, odrzuceniem pozwu lub umorzeniem.

Nakaz zapłaty

Szybki kontakt z adwokatem