Spółka z o.o. dla początkujących

Spółka z o.o. dla początkujących

Zakładanie i rejestracja spółki

Rejestracja spółki z o.o. staje się coraz bardziej popularna wśród polskich przedsiębiorców. Spółka z o.o. jest bowiem najbezpieczniejszą z możliwych form prowadzenia biznesu, ponieważ jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialność przedsiębiorcy jest ograniczona. Szereg formalności podczas rejestracji i obsługi spraw bieżących może okazać się czynnikiem zniechęcającym, niemniej jednak gdy spojrzymy z szerszej perspektywy, spółka z o.o w wielu przypadkach jest najlepszym sposobem na prowadzenie firmy.

Wybierając formę prowadzenia biznesu pewnie zastanawiasz się nad kwestiami takimi jak koszty prowadzenia, struktura czy późniejsza rozbudowa firmy. Czytając ten wpis do końca dowiesz się jakie są zalety spółki z o.o. jak wygląda proces jej rejestracji. W innych artykułach na blogu przeczytasz o tym jak wypłacać pieniądze, aby uniknąć podwójnego opodatkowania oraz na czym polega ograniczona odpowiedzialność finansowa.

Zalety spółki z o.o.

 1. Elastyczność

  Spółka z o.o. jest elastyczną formą prowadzenia firmy. Nadaje się ona zarówno dla mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Wiąże się ona jednak z szeregiem formalności, które mogą odstraszać początkujących przedsiębiorców. Warto tutaj wspomnieć, że istnieje możliwość przekształcenia dowolnej formy działalności w spółkę z o.o. gdy chcemy spróbować swoich sił w biznesie na przykład jako jednoosobowa działalność.

 2. Ograniczona odpowiedzialność

  Spółka z o.o. należy do rodzaju spółek kapitałowych. Oznacza to, że w odróżnieniu od innych spółek i działalności gospodarczej posiada ona osobowość prawną i jest odrębną jednostką posiadającą swoje prawa i obowiązki. W związku z tym własnością spółki jest zarówno jej kapitał, jak i zobowiązania. Gdy spółka stanie się niewypłacalna wspólnicy nie odpowiadają za nią swoim majątkiem prywanym. Należy jednak pamiętać, aby w odpowiednim terminie złożyć wniosek o upadłość firmy.

 3. Możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki

  Z jednoosobową spółką z o.o. mamy do czynienia, gdy wszystkie udziały w firmie wykupi jedna osoba. Możliwe jest również zarejestrowanie jednoosobowej spółki, co w dalszym ciągu zabezpiecza przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością finansową. Jednak wspólnik w jednoosobowej spółce z o.o. jest wedle prawa postrzegany jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą i nie ma możliwości uniknięcia płacenia składek ZUS.

 4. Brak ZUSu w przypadku wielu wspólników

  Gdy chcemy uniknąć płacenia składek ZUS nasz spółka musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Nie ma wytycznych co do stosunku udziałów między nimi, jednak warto zachować zdrową proporcję. Znakomita większość udziałów jednego wspólnika może zostać zinterpretowana jako jednoosobowa spółka i w efekcie narzucać konieczność opłacania składek.

 5. Pełna księgowość

  Spółka z o.o. niezależnie od wysokości przychodów jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Wiele osób uważa to za niedogodność, niemniej jednak przejrzystość w finansach wynikająca z takiej formy rozliczeń, wpływa pozytywnie na rentowność firmy. Pieniądze są własnością spółki, a w celu ich wypłacenia konieczna jest podstawa prawna. Skutecznie utrudnia to wypłacanie gotówki i zmniejsza ryzyko pochopnych wydatków.

 6. Spółka jako odrębna jednostka

  Głównym składnikiem spółek kapitałowych jest kapitał, a nie wspólnicy. Zarówno skład zarządu, jak i wspólników można zmieniać dlatego, w przeciwieństwie do np. jednoosobowej działalności, jest dziedziczna i można ją sprzedać. Sprzedaż i przekształcenie spółki to alternatywa do długiego procesu likwidacji.

Rejestracja spółki z o.o

Prawo przewiduje dwa sposoby rejestracji spółki. Pierwszy, tradycyjny, wymaga sporządzenia indywidualnej umowy, drugi, formularzowy, umożliwia skorzystanie ze wzorca umowy dostępnej na portalu S-24. Internetowa opcja zakładania spółki narzuca jednak znaczne ograniczenia dlatego jest dobrym rozwiązaniem tylko w przypadku gdy bardzo zależy nam na czasie. Najczęściej wspólnicy korzystający z tej formy rejestracji zwracają się w późniejszym terminie do adwokata w celu modyfikacji umowy spółki.

Potrzebujesz pomocy w rejestracji spółki lub bieżących sprawach swojej firmy?

Zadzwoń teraz

Etapy rejestracji spółki z o.o.

Pierwszym krokiem do założenia spółki jest stworzenie umowy spółki. Tworząc taki dokument warto poruszyć podstawowe kwestie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz reprezentowania go. Należy określić sposób powoływania zarządu i podejmowania kluczowych decyzji finansowych.

W celu uniknięcia zbędnych problemów warto jasno opisać zasady wyjścia ze spółki oraz sukcesji na wypadek śmierci jednego ze wspólników. Oczywistą sprawą jest również ustalenie sposobu podziału zysków pomiędzy wspólnikami.

Od momentu podpisania umowy zarząd spółki musi w ciągu 6 miesięcy złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru sądowego. Okres pomiędzy podpisaniem umowy a rejestracją nazywamy spółką w organizacji.

Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, a następnie zostać złożona w odpowiednim do miejsca siedziby spółki sądzie rejestrowym wraz z wymaganymi dokumentami.

Dokumenty wymagane do rejestracji spółki z o.o.

 • Wniosek o wpis złożony na urzędowym formularzu KRS-W3.
 • Wyżej wymieniona umowa spółki w formie aktu notarialnego
 • Pisemna uchwała o powołaniu członków zarządu wraz z listą zawierającą ich nazwiska i dane adresowe
 • Oświadczenie wspólników o wniesieniu wkładu do kapitału zakładowego (oświadczenie to możemy dostarczyć do 7 dni po uzyskaniu wpisu do rejestru)
 • Wykaz wspólników z uwzględnioną wielkością udziałów
 • Potwierdzenie uiszczenia koniecznych opłat (opłata sądowa – 500 zł, oraz za ogłoszenie w monitorze gospodarczym – 100 zł)

Ponadto powinniśmy załączyć druki:

 • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 • KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
 • KRS-WH – sposób powstania podmiotu
 • KRS-WK – organy podmiotu
 • KRS-WL – prokurenci
 • KRS-WM – przedmiot działalności

Wszystkie dokumenty powinny zostać złożone w oryginałach lub na odpisach poświadczonych urzędowo. Rejestracja spółki może trwać od 7 dni do nawet kilku miesięcy, dlatego ważne jest, aby zadbać o poprawność formalną. Nawet najmniejszy błąd w dokumentach może spowodować odrzucenie wniosku i wydłużyć cały proces.

Sporządzenie umowy spółki z o.o.
Powołanie członków zarządu
Pokrycie kapitału zakładowego
Złożenie wniosku o wpis do KRS
Uzupełnienie danych w Urzędzie Skarbowym

Gdy nasza spółka zostanie zarejestrowana możemy przejść do etapu uzyskania innych pozwoleń i numerów identyfikacyjnych takich jak NIP i REGON. Nie możemy też zapomnieć o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% od umowy spółki.

Dane uzupełniające takie jak rachunki bankowe, miejsce prowadzenia działalności czy przewidywaną ilość pracowników złożymy w Urzędzie Skarbowym na formularzu NIP-8. Jest to formularz obowiązkowy, którego niezłożenie może skutkować karą grzywny. Warto przygotować sobie wszystkie dokumenty jeszcze przed uzyskaniem wpisu KRS, ponieważ terminy na ich dostarczenie są dość krótkie. W większości przypadków wynoszą 7-21 dni od rejestracji spółki.

Zamknij