Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Kiedy umiera ktoś nam bliski, najczęściej dziedziczymy na mocy ustawy. Chodzi oczywiście o najbliższą rodzinę. Zdarza się jednak tak, że z jakiego powodu niezbędne jest nam stwierdzenie nabycia spadku przez sąd. Ma ono na celu potwierdzenie tego, kto nabył i w jakim zakresie prawo do spadku i po jakim spadkodawcy.

Skorzystaj z E-porady prawnej

Zadanie pytania nic Cię nie kosztuje. Wstępna analiza i wycena jest bezpłatna oraz nie zobowiązuje do współpracy.

Sprawdź

Co to jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to nic innego jak postępowanie, które ma na celu określenie – jak to wspomnieliśmy we wstępie – kto nabył spadek i po kim. Mówiąc wprost: sąd w orzeczeniu stwierdza listę osób, które zgodnie z prawem dziedziczą po zmarłym. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami sądowe stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe. Żadne przepisy nie obligują do tego, aby je przeprowadzić. Może jednak okazać się, że interes spadkodawcy wskazuje, że sądowe stwierdzenie nabycia spadku jest korzystne lub nawet niezbędne.

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Aby uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku, należy we właściwym sądzie złożyć odpowiedni wniosek. Prawo do złożenia takiego dokumentu mają nie tylko spadkobiercy i zapisobiercy, ale również wierzyciele spadkodawcy i spadkobiercy oraz osoby uprawnione do zachowku.

Jeśli spadkobiercy zmarłego zmarli przed stwierdzeniem nabycia spadku, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku mają również spadkobiercy tych osób.

Zobacz również:

Warto pamiętać, że czas na złożenie takiego wniosku jest nieograniczony. Oznacza to, że nie wiąże nas żaden termin. Z wnioskiem takim można wystąpić po śmierci spadkodawcy, jak i po kilku czy kilkunastu latach od tego zdarzenia.

UWAGA: jeśli od śmierci spadkodawcy nie upłynęło pół roku, sąd wyda stwierdzenie o nabyciu spadku tylko wtedy, kiedy wszyscy znani spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

Składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, należy pamiętać, że musi on spełniać wymogi formalne. 

Co musi zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

  • określenie sądu, do którego kierujemy wniosek;
  • dane wnioskodawcy;
  • dane spadkobiercy;
  • określenie żądania – we wniosku musi znaleźć się jasna informacja dotycząca oczekiwań wnioskodawcy.

Ważnym elementem jest również uzasadnienie wniosku, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zarówno zgon spadkodawcy, jak i pokrewieństwo z nim.

Do sądu należy również dostarczyć oryginalny odpis aktu zgonu. Potrzebne są też akty urodzenia spadkobierców bądź (w zależności od tego, o kogo chodzi) akty małżeństwa. Jeśli wniosek składają zamężne córki spadkodawcy, które zmieniły nazwisko, do wniosku trzeba dołączyć ich akty małżeństwa.

Wniosek o sądowe stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie stałej, której wysokość wynosi 100 złotych. Można uiścić ją, wykonując przelew bankowy i dołączając wówczas do wniosku jego potwierdzenie bądź kupując znaki sądowe.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, które może okazać się konieczne. Na szczęście nie trwa ono długo, a koszty z nim związane również nie są wysokie.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny?

Na blogu Kancelarii staramy się poruszać tematy, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas klienci. Sprawdż, jak możemy pomóc w Twojej sprawie.

Zadzwoń teraz

Zobacz inne wpisy w kategorii: Spadek