Skip to content
Strona główna » Publikacje » Spadek

Spadek

Prawo spadkowe reguluje, w jaki sposób i na kogo przechodzą prawa i obowiązki zmarłego. W Polsce zapisy związane z prawem spadkowym znajdziemy w księdze czwartej kodeksu cywilnego zatytułowanej Spadki.

Regułą jest, że majątkowe prawa i obowiązki zmarłego nie wygasają, a przechodzą na inny podmiot (w szczególności na spadkobierców).  Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Podstawowe pojęcia związane z prawem spadkowym to:

 • spadek
 • testament
 • polecenie
 • zapis
 • zachowek
 • dział spadku
 • spadkodawca
 • spadkobierca
 • dziedziczenie
 • dziedziczenie ustawowe
 • dziedziczenie testamentowe
 • umowy dotyczące spadku
 • opodatkowanie spadku.

W prawie spadkowym istotne znaczenie mają terminy wyznaczone przepisami prawa spadkowego, na przykład termin dla przyjęcia bądź odrzucenie spadku określony w art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego.

Spadkobierca ma prawo przyjąć lub odrzucić spadek, a także przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie należy złożyć nie później niż 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku.

Prawo spadkoweto jedna ze specjalizacji adwokatów w Kancelarii Lexay. Poniżej znajdziesz artykuły powiązane z tym tematem.