Warunkowe umorzenie postępowania – sposób na niekaralność?

Warunkowe umorzenie postępowania – sposób na niekaralność?

Warunkowe umorzenie postępowania – sposób na niekaralność?

Polski Kodeks Karny dokładnie określa to, czym jest warunkowe umorzenie postępowania. Termin ten sprawia problemy wielu osobom, które nie są w pełni obeznane z prawem, jednak jest on jednocześnie jedną z najistotniejszych i najczęściej spotykanych form uniknięcia kary.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania

Jest to nic innego, co tymczasowe odroczenie rozstrzygnięcia winy rzekomego sprawcy. Co za tym idzie również i jego odpowiedzialności karnej, która bez wątpienia wiązałaby się z nieprzychylnym dla niego wyrokiem.

Warto podkreślić, że gdy zarządzone zostanie warunkowe umorzenie postępowania, sprawca nie będzie wypisany do karty karnej.

Wynika to z faktu, że w sytuacji takiej osoby nie doszło do wydania prawomocnego wyroku sądu, na którego podstawie można by było dokonać kolejnych kroków postępowania.

Zobacz też:

Rozprawa sadowa
Rozprawa sądowa – krótki przewodnik

Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

Warunkowe umorzenie postępowania ma silny związek z niekaralnością sprawcy. Mianowicie, jest to kwestia karty karnej, której unika się bez prawomocnego orzeczenia sądu. Istotne jest to w przypadku, gdy konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności, które bierze się bezpośrednio z Krajowego Rejestru Karnego. 

Niezależnie od tego, z której strony się na tę kwestię spojrzy – los sprawcy jest uzależniony od wyroku sądu. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że osoba, której dotyczy dochodzenie, nie jest w świetle prawa karana, a z tego powodu nie mogą dosięgnąć jej konsekwencje, które typowo związane są z wyrokiem skazującym.

Informacja ta jest bardzo istotna dla osób, które aplikują o konkretne stanowiska, w których przypadku niedopuszczalna jest wcześniejsza karalność, już na starcie skreślając takiego kandydata. Mianowicie, mowa tu o zawodach takich jak policjant, detektyw, adwokat czy nauczyciel. Te zawody powinny być podejmowane jedynie przez praworządnych, wzorowych obywateli. Warto zatem znać swoje prawa i starać się je jak najlepiej wykorzystać – warunkowe umorzenie postępowania może okazać się kwestią absolutnie kluczową.

Pozostałe przesłanki do warunkowego umorzenia

Podstawową przesłanką, na której podstawie sąd może zdecydować się na warunkowe umorzenie postępowania, jest niska szkodliwość czynu oraz brak wątpliwości co do okoliczności, przy których sprawca dopuścił się czynu karalnego. Wyrok ten ma miejsce wtedy, gdy sąd uznaje, że dana osoba nie ma większego prawdopodobieństwa na dopuszczenie się złamania prawa, co przeciętny obywatel, dlatego porządek publiczny nie jest z jej strony w żaden sposób zagrożony. Istotna jest tu także niekaralność takiej osoby – jeśli jest to pierwszy konflikt z prawem, szanse na warunkowe umorzenie postępowania są naprawdę duże.

Skorzystaj z E-porady prawnej

Zadanie pytania nic Cię nie kosztuje. Wstępna analiza i wycena jest bezpłatna oraz nie zobowiązuje ona do współpracy.

Sprawdź

Nie można jednak zapomnieć, że warunkowe umorzenie postępowania ma swoje wyraźne ograniczenia. Najbardziej dotkliwym z nich jest przepis, który uniemożliwia wnioskowanie o taki wyrok w przypadku przestępstw, w przypadku których grozi aż do 5 lat pozbawienia wolności. 

Korzyści warunkowego umorzenia postępowania

Nie da się zaprzeczyć, że warunkowe umorzenie postępowania to w przypadku drobnych przestępstw jeden z najkorzystniejszych dla sprawcy rezultatów sądowych. Nie tylko jest się w stanie uniknąć wpisania do Krajowego Rejestru Karnego, ale i zabezpiecza przed najbardziej dotkliwymi formami kary, jak choćby pozbawienie wolności. 

W przypadku umorzeń kary są dość zróżnicowane – jako przykłady można podać między innymi:

  • obowiązek zadośćuczynienia za krzywdę,
  • obowiązek naprawy wyrządzonych szkód,
  • obowiązek wypłaty nawiązki,
  • zakaz prowadzenia pojazdów w określonym terminie.

Chociaż konieczność uiszczenia grzywny bez wątpienia może okazać się problematyczna, to jest to zdecydowanie mniej dotkliwa kara, co niektóre z potencjalnych wyroków sądu.

Warunkowe umorzenia postępowania czyni karę znacznie lżejszą, a zarazem oszczędza osądzonej osobie dużego nakładu formalności i dalszych wizyt na rozprawach, jakie miałyby miejsce w przypadku pełnego postępowania karnego. Długi proces oraz orzeczenie wyroku są wyczerpujące, a często również i kosztowne, warto więc spróbować kwestię tę rozwiązać w sposób szybki i sprawny, czyli wnioskować o umorzenie postępowania.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest jednak realne bez dopełnienia obowiązku, jakim jest złożenie wniosku o takie potraktowanie w sądzie. Nie jest istotny moment, w jakim taki wniosek przedstawi się przed sądem – kwestia ta nie jest regulowana przez żadne przepisy. Dlatego można zrobić to praktycznie zawsze, dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. 

To, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zależy wyłącznie od sądu. Podczas podejmowania decyzji pod uwagę brany jest szereg wymienionych wcześniej czynników, na których bazie oceniane jest, czy dana osoba spełnia warunki niezbędne do umorzenia postępowania. 

Wniosek jest taki, że przy zmaganiach z prawem podstawową bronią jest wiedza. Rzecz jasna, w razie takiej potrzeby, warto korzystać tu z pomocy specjalistycznego radcy, jednak nie ulega wątpliwości, że pewne kluczowe informacje są niezbędne dla każdego człowieka.

Potrzebujesz konsultacji?

Jesteśmy kancelarią adwokacką z doświadczeniem w prawie karnym. Umów się z adwokatem w celu uzyskania indywidualnej porady.

Zadzwoń teraz

Zamknij