Skip to content
Strona główna » Publikacje » Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze adwokat

Ze względu na swój szeroki zakres prawo gospodarcze dzieli się na dwie gałęzie w zależności od strefy wpływów:

 • publiczne;
 • prywatne.

Prawo gospodarcze publiczne

Odnosi się ono do stosunku państwa i przedsiębiorstwa. W skład regulacji wchodzą między innymi zasady określające, sposób prowadzenia firmy, jak też założenia własnej działalności. Na podstawie gałęzi prawa publicznego uregulowany jest zakres ingerencji państwa w gospodarkę.

Prawo gospodarcze prywatne

Sektor prywatny prawa gospodarczego zajmuje się regulowaniem stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem, a innymi podmiotami gospodarczymi lub konsumentami.

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego

Zgodnie z art. 4581 § 1 k.p.c. sprawami gospodarczymi są między innymi sprawy:

 1. ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
 2. określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. sprawy gospodarcze przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 4. z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;
 5. z umów leasingu;
 6. przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;
 7. między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 8. między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego
  organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 9. z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;

Adwokat prawo gospodarcze Kraków

Kancelaria Lexay specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi jak i z dużymi spółkami. Zachęcamy do lektury praktycznych porad dla przedsiębiorców.

Jeśli masz pytanie zapraszamy do kontaktu z kancelarią bezpośrednio pod numerem +48 690 353 069 lub pod adresem e-mail kancelaria@lexay.pl