Przysposobienie dziecka – rodzaje, przesłanki, konsekwencje