Skip to content
Strona główna » Publikacje » Prawo rodzinne » Nieletni

Nieletni

Kim jest nieletni w rozumieniu prawa

Z pojęciem “nieletni” spotykamy się najczęściej w okolicznościach związanych z możliwością popełnienia przestępstwa.

Co ono oznacza?

W zależności od kontekstu prawnego możemy wyróżnić trzy granice wiekowe dla nieletnich.

  1. do 18 roku życia – w przypadku zapobiegania i zwalczania demoralizacj.
  2. do momentu ukończenia 17 roku życia – w przypadku sprawy o czyny karalne.
  3. do 21 roku życia –
    w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych.

Odpowiedzialność karna nieletnich

Jak już wyżej wspomniano, nieletni w kontekście prawa karnego to taka osoba, która nie ukończyła 17 roku życia. Taka klasyfikacja oznacza, że nie będzie ona odpowiadała za popełnione przestępstwo jak osoba dorosła, a zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Kodeks karny przewiduje jednak niektóre sytuacje, w których odpowiedzialność karną może ponosić już osoba, która ukończyła 15 rok życia.

Adwokat dla nieletnich

Reprezentujemy nieletnich w postępowaniach opiekuńczo-wychowawczych oraz wyjaśniających. Jeśli potrzebujesz pomocy doświadczonego adwokata zadzwoń lub napisz wiadomość. Udzielamy konsultacji zdalnych, a także oferujemy dojazd do klienta. Prawo do obrońcy posiada każdy nieletni, jednak nie jest obowiązkowe korzystanie z niego.

Kiedy nieletni musi mieć obrońcę

Są również sytuacje, w których nakładany jest obowiązek współpracy nieletniego z obrońcą. Należą do nich przypadki, gdy interesy rodziców są sprzeczne z interesami nieletniego.
Obrońca zostaje przypisany również w sytuacji gdy nieletni został umieszczony w zakładzie dla nieletnich.