Adwokat Kraków – Prawo karne

Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, przewagę daje nam dobry adwokat. Współpraca z doświadczonym i zaangażowanym obrońcą to inwestycja bez ryzyka, która jest warta każdej ceny. Co oferujemy?
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie prawa karnego, postępowania karnego i wykroczeń
 • Sporządzanie pism sądowych i wniosków dowodowych
 • Wniesienie o kasację, przerwę w karze, warunkowe umorzenie postępowania, ułaskawienie
 • Reprezentacja oskarżonych i podejrzanych oraz podczas postępowania przygotowawczego i wykonawczego

Gwarantujemy zaangażowanego obrońcę, któremu będziesz mógł zaufać.

Sprawy karne charakteryzują się najmniej przyjemnymi procedurami. Organy ścigania mają za zadanie być podejrzliwymi wobec każdej osoby, aby szybko wyłonić sprawcę i niejednokrotnie zdarza się, że naginają swoje uprawnienia, korzystając z niewiedzy obywateli. Gdy znajdziesz się w niekomfortowej sytuacji znajomość swoich praw oszczędzi Ci wiele nerwów.

Podstawowe prawo, z którego powinieneś skorzystać od razu, to prawo do obrońcy lub adwokata. Następne będą oczywiste i dużo łatwiejsze w wyegzekwowaniu, gdyż zadba o nie doświadczony profesjonalista.

Jaka grozi kara za jazdę bez prawa jazdy? Jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem? Jaka sankcja grozi za uszkodzenie cudzej rzeczy? Czy można odwołać się od wyroku sądu? Czy warto dobrowolnie poddać się karze?

Prawo karne – adwokat Kraków

W polskim prawie przestępstwa możemy rozdzielić na dwie grupy; zbrodnie i występki. Pierwszy z nich ma miejsce, kiedy czyn popełniony kwalifikuje się na wymiar kary nie mniejszy niż 3 lata pozbawienia wolności i dodatkowo cechuje się umyślnością czynu. Dla przykładu można podać fałszowanie pieniędzy, handel ludźmi oraz zabójstwo. Sprawy te rozstrzyga sąd Okręgowy w miejscu zgodnym z miejscem popełnienia lub ujawnienia czynu. Występki, zależnie od ustalonej szkody społecznej, karane są grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

Występki, których szkoda społeczna została oceniona na niską lub wręcz znikomą nazywamy wykroczeniami. Adekwatnie do wagi czynu jest wymierzana kara za jego popełnienie. Sankcje stosowane w przypadku wykroczeń to grzywny, ograniczenie wolności lub areszt. Oczywiście oskarżenie nie zawsze kończy się wyrokiem skazującym, dlatego warto porozmawiać z adwokatem i przeanalizować wszystkie aspekty konkretnej sytuacji.

Z jakimi sprawami najczęściej zwracają się do nas klienci?

 • Zabójstwa;
 • nieumyślne spowodowanie śmierci;
 • uszczerbki na zdrowiu;
 • bójki i pobicia;
 • jazda pod wpływem alkoholu;
 • wypadki;
 • zanieczyszczanie środowiska
 • handel ludźmi
 • uporczywe nękanie
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • znęcanie się,
 • uchylanie się od alimentów,
 • kradzieże rozboje i zniszczenie mienia;
 • pranie brudnych pieniędzy;
 • fałszowanie pieniędzy;
 • obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

Postępowanie karne – Adwokat Kraków

Nasi prawnicy reprezentują klientów we wszelkiego rodzajów postępowaniach karnych na etapie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, a także na etapie postępowań sądowych, zarówno przed sądem I instancji, jak również sądami odwoławczymi. Składamy środki odwoławcze (apelacje, kasacje, zażalenia). Pomagamy uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności czy  przerwę w karze. Przygotowujemy linię obrony na podstawie dostępnego materiału dowodowego, zawsze poszukujemy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. 

Pomoc obrońcy podczas postępowania karnego znacznie ułatwi przetrwanie całego procesu. Wyjaśni on Twoją sytuację w świetle obowiązujących przepisów prawa i pomoże Ci uzyskać najłagodniejszy wyrok.

Zamknij