Skip to content

Prawo karne Kraków

Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, przewagę daje nam dobry adwokat. Współpraca z doświadczonym i zaangażowanym obrońcą to inwestycja bez ryzyka, która jest warta każdej ceny.

Co oferujemy?

Konsultacje i doradztwo w zakresie prawa karnego, postępowania karnego i wykroczeń
Sporządzanie pism sądowych i wniosków dowodowych
Wniesienie o kasację, przerwę w karze, warunkowe umorzenie postępowania, ułaskawienie
Reprezentacja oskarżonych i podejrzanych oraz podczas postępowania przygotowawczego i wykonawczego

Gwarantujemy zaangażowanego obrońcę, któremu będziesz mógł zaufać.

Adwokat prawo karne Kraków

Sprawy karne charakteryzują się najmniej przyjemnymi procedurami. Organy ścigania mają za zadanie być podejrzliwymi wobec każdej osoby, aby szybko wyłonić sprawcę i niejednokrotnie zdarza się, że naginają swoje uprawnienia, korzystając z niewiedzy obywateli. Gdy znajdziesz się w niekomfortowej sytuacji znajomość swoich praw oszczędzi Ci wiele nerwów.

Podstawowe prawo, z którego powinieneś skorzystać od razu, to prawo do obrońcy lub adwokata. Następne będą oczywiste i dużo łatwiejsze w wyegzekwowaniu, gdyż zadba o nie doświadczony profesjonalista.

Prawo karne Kraków

Dobry adwokat od spraw karnych

Jaka grozi kara za jazdę bez prawa jazdy? Jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem? Jaka sankcja grozi za uszkodzenie cudzej rzeczy? Czy można odwołać się od wyroku sądu? Czy warto dobrowolnie poddać się karze?

Zobacz wpisy z kategorii: Prawo karne

Adwokat od spraw karnych

W polskim prawie przestępstwa możemy rozdzielić na dwie grupy; zbrodnie i występki. Pierwszy z nich ma miejsce, kiedy czyn popełniony kwalifikuje się na wymiar kary nie mniejszy niż 3 lata pozbawienia wolności i dodatkowo cechuje się umyślnością czynu. Dla przykładu można podać fałszowanie pieniędzy, handel ludźmi oraz zabójstwo. Sprawy te rozstrzyga sąd Okręgowy w miejscu zgodnym z miejscem popełnienia lub ujawnienia czynu. Występki, zależnie od ustalonej szkody społecznej, karane są grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

Występki, których szkoda społeczna została oceniona na niską lub wręcz znikomą nazywamy wykroczeniami. Adekwatnie do wagi czynu jest wymierzana kara za jego popełnienie. Sankcje stosowane w przypadku wykroczeń to grzywny, ograniczenie wolności lub areszt. Oczywiście oskarżenie nie zawsze kończy się wyrokiem skazującym, dlatego warto porozmawiać z adwokatem i przeanalizować wszystkie aspekty konkretnej sytuacji.

Adwokat prawo karne Kraków – obszary praktyki

Nasza kancelaria podejmuje się każdego rodzaju spraw, niezależnie od stopnia skomplikowania. Mamy doświadczenie w sprawach o:

 • Zabójstwa;
 • nieumyślne spowodowanie śmierci;
 • uszczerbki na zdrowiu;
 • bójki i pobicia;
 • jazda pod wpływem alkoholu;
 • wypadki;
 • zanieczyszczanie środowiska
 • handel ludźmi
 • uporczywe nękanie
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • znęcanie się,
 • uchylanie się od alimentów,
 • kradzież z włamaniem,
 • pranie brudnych pieniędzy;
 • fałszowanie pieniędzy;
 • obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

Rozmowa z adwokatem

to pierwszy krok do zmiany na lepsze.

Nie odkładaj jej na jutro. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia i skontaktuj się jeszcze dziś lub zostaw numer – oddzwonimy!

Wolisz napisać wiadomość? Wyślij e-mail.

Postępowanie karne – Adwokat Kraków

Nasi prawnicy reprezentują klientów we wszelkiego rodzajów postępowaniach karnych na etapie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, a także na etapie postępowań sądowych, zarówno przed sądem I instancji, jak również sądami odwoławczymi.

Składamy środki odwoławcze (apelacje, kasacje, zażalenia). Pomagamy uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności czy przerwę w karze. Przygotowujemy linię obrony na podstawie dostępnego materiału dowodowego, zawsze poszukujemy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów.

Pomoc obrońcy podczas postępowania karnego znacznie ułatwi przetrwanie całego procesu. Wyjaśni on Twoją sytuację w świetle obowiązujących przepisów prawa i pomoże Ci uzyskać najłagodniejszy wyrok.

Ile kosztuje adwokat w sprawie karnej

W zależności od indywidualnych ustaleń z klientem może to być opłata warunkowa, czyli procent od całości kosztów procesu, odgórna opłata stała lub stawka godzinowa.

Koszt konsultacji zaczyna się od 200 zł.

Cennik adwokata karnego ustalany jest przede wszystkim z uwzględnieniem ilości czasu, którą przeznaczy na rozwiązanie Twojego problemu. Nie bez znaczenia pozostaje wynik, który chcesz uzyskać, bowiem inaczej wyceniona zostanie ugoda, a inaczej wygrana.

Do honorarium wliczone zostają również koszty stałe kancelarii jak sekretariat, śledczy czy inne konieczne wydatki.

Wszystkie opłaty sądowe oraz inne nieprzewidziane koszty związane ze sprawą w całości powinien ponieść klient.